Administration

Leder af administration og personale

Jørgen Hvolbye Lauritzen

Træffes efter aftale mandag-fredag

Tlf: 33 15 41 44

Mail: admin@helligaandskirken.dk

Kirke- og kulturmedarbejder

Ansvarlig for PR og kommunikation

Amanda Appel

Træffes efter aftale mandag-fredag

Tlf: 26 71 05 46

Mail: amanda@helligaandskirken.dk

Organist

Hans Ole Thers

Tlf: 40 88 40 01

Mail: thers@helligaandskirken.dk

Organist

Ørjan Horn Johansen

Tlf: 26 20 30 96

Mail: oerjan@helligaandskirken.dk

Kirketjener

Helle Dalsgaard 

Træffes efter aftale

Tlf: 26 22 39 43

Mail: kirketjener@helligaandskirken.dk

Kirketjener

Niels Peter Jensen

Træffes efter aftale

Tlf: 26 22 39 43

Mail: kirketjener@helligaandskirken.dk

Leder af Natkirke-koret

Elisabeth Ørsnes

Træffes efter aftale

Tlf: 22 95 19 70 

Mail: elisabeth.oersnes.gadegaard@gmail.com

Praktisk og liturgisk medarbejder i Natkirken

Samuel Skadkær-Munch

Træffes efter aftale

Tlf: 31 42 33 85 

Mail: samuelskadkaer@gmail.com 

Kirkebetjent

Flemming Ettrup

Tlf: 29 72 17 79

Mail: fl-ettrup@hotmail.com