Menighedsrådet

 Fra kirkeåret begyndende 1. søndag i advent 2016 består menighedsrådet af følgende medlemmer:

 

 

Lene Sand Sehested

Formand

 

Mail: lene_sehested@hotmail.com

 

Bente Lehn Jensen

Kontaktperson

 

Mail: bentelehn@gmail.com

Preben Skelbæk

Kasserer

 

Mail: techinv@post9.tele.dk

Kirsten Klingenberg

Viggo Haarløv

Kim Sverre Hansen

Leif G. Christensen

Sognepræst 

 

Mail: Leif@helligaandskirken.dk

Jens Biegel-Fogh

Sognepræst & leder af Natkirken

 

Mail: jens@helligaandskirken.dk

Ørjan Horn Johansen

Medarb. repræsentant

 

Mail: oerjan@helligaandskirken.dk  

Kjeld Lystrup

1. suppleant

 

Mail: kjeldlystrup@yahoo.dk

 

Sven Perdrup

2. suppleant

 

Mail: svenperdrup@gmail.com

 

Hanne Jensen

3. suppleant

 

Mail: h.kjaer@webspeed.dk

 

Jesper Brinkmann

4. suppleant

 

Mail: jb@amagerbilland.dk

Tove Borg

5. suppleant

 

Mail: tove@helligaandskirken.dk

 

Stephan Jensen

6. suppleant

 

Mail: stephansrepertoire@kabelmail.dk

Ivan Edeling

7. suppleant

 

Mail: edeling.galerie@mail.tele.dk