Menighedsrådet

Menighedsrådet består af følgende medlemmer:

 

 

Lene Sand Sehested

Formand

 

Mail: lene_sehested@hotmail.com

 

Bente Lehn Jensen

Kontaktperson

 

Mail: bentelehn@gmail.com

Preben Skelbæk

Kasserer

 

Mail: techinv@post9.tele.dk

Kirsten Klingenberg

Viggo Haarløv

Kjeld Lystrup

Sven Perdrup

Leif G. Christensen

Sognepræst 

 

Mail: Leif@helligaandskirken.dk

Jens Biegel-Fogh

Sognepræst & leder af Natkirken

 

Mail: jens@helligaandskirken.dk

Ørjan Horn Johansen

Medarb. repræsentant

 

Mail: oerjan@helligaandskirken.dk  

Hanne Jensen

1. suppleant

 

Mail: h.kjaer@webspeed.dk

 

Jesper Brinkmann

2. suppleant

 

Mail: jb@brinkmannlaw.dk

Tove Borg

3. suppleant

 

Mail: tove@helligaandskirken.dk

 

Stephan Jensen

4. suppleant

 

Mail: stephansrepertoire@kabelmail.dk