Barnefødsel

Tillykke!

Det er stort at få et barn - og der følger glæde og sorger med.

Barnets fødsel skal anmeldes. Umiddelbart efter fødslen opretter jordemoderer en digital fødselsanmeldelse, der sendes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor. På baggrund af fødselsanmeldelsen registreres barnets fødsel i den elektroniske kirkebog og i Folkeregistret.

Er fødsel sket uden jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen til kirkekontoret. Det sker ligeledes digitalt via Borger.dk

 

Omsorgs- og ansvarserklæring.

Hvis forældrene ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed over deres barn, skal de inden for 14 dage efter fødslen udfylde en digital Omsorgs - og ansvarerklæring. Det gøres ved at gå ind på Borger.dk.

 

 

BABYSALMESANG

Oplev musikken og poesien i en varm og tryg atmosfære med jeres barn...

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Se hvad der sker i Helligaandskirken...

NATKIRKEN PÅ STRØGET

Se kommende events...

BLIV FRIVILLIG

Læs mere om, hvordan du kan bidrage med dine evner og talenter...