Børnekor

Børnekoret starter ny sæson efter sommerferien. Børnekoret er for skolebørn i 3. - 5. klasse og mødes torsdage kl. 17.00-17.45 i Helligaandshuset. I Børnekoret ønsker vi at give børnene kompetencer inden for det vokale, det teoretiske/hørelærefaglige og det sociale. Vi ønsker, at sangglæde, fællesskab og et højt fagligt niveau går hånd i hånd.

Der er ikke optagelsesprøve til koret, da alle kan lære at synge. Men vi forventer god mødedisciplin og engagement i koret.

Pernille Tjørnemark varetager undervisningen. Hun er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har mange års erfaring med ledelse af børnekor.

Børnekoret medvirker ved børnegudstjenester og koncerter i Helligaandskirken, enten som et selvstændigt kor eller sammen med Frøspire- og Spirekorene. 

For mere info skriv til heidi@helligaandskirken.dk eller ring på tlf: 51 41 01 60. 

Koret optager nye børn hvert halve år i hhv. januar og august. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. 
Nuværende korbørn har mulighed for at fortsætte i koret, men skal huske at gentilmelde sig inden, der åbnes op for nye korbørn.

Link til tilmelding til nye korbørn til næste sæson åbner her på hjemmesiden 5. juni 2024.