Menighedsråd

Menighedsrådets opgave er at fastlægge rammerne for Helligaandskirkens arbejde godkende udviklingsplaner, budget og regnskab.

Menighedsrådets møder er offentlige. Du kan se, hvornår de foregår i kalenderen