Kororglet

Helligaandskirkens kororgel er bygget af Immanuel Starup i 1899, oprindeligt til Smørum kirke, som afhændede det i 1989. I 1999 blev det overtaget af Helligaandskirken, der bruger det som kororgel. Orglet hænger i dag meget dekorativt på pulpituret over Christian den fjerdes indgang. Facaden er ligesom hovedorglet tegnet af arkitekt H.B. Storck, med slående lighedstræk mellem de to facader.

Orglet har seks stemmer (5 registre og klokkespil) fordelt på et manual (C-f) og anhangspedal (C-c'). Trods det beskedne stemmeantal har orglet med sin romantiske klang særdeles smukke og varierede udtryksmuligheder.

Disposition:
Bordun 16’
Principal 8’
Gedakt 8’
Viola di Gamba 8’
Octav 4’
Flöite 4’
Carillon