Barnefødsel

Tillykke med det nye liv!

Umiddelbart efter fødslen opretter jordemoderen en digital fødselsanmeldelse, der sendes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor. På baggrund af fødselsanmeldelsen registreres barnets fødsel i den elektroniske kirkebog og i Folkeregistret.

Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen til kirkekontoret. Det sker ligeledes digitalt via Borger.dk

Omsorgs- og ansvarserklæring

Hvis forældrene ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed over deres barn, skal de inden for 14 dage efter fødslen udfylde en digital Omsorgs - og ansvarerklæring. Det gøres ved at gå ind på Borger.dk .

For information in English about registration and naming of baby, click here