Kirkens orgler og klokkespil

Helligaandskirkens hovedorgel - det store Marcussen-orgel blev bygget i 1876, og facaden blev i 1879 tilpasset til kirkens øvrige inventar af H.B. Storck. Med sine 75 stemmer og knap 5.000 piber er det et af landets største og bedste orgler. Det er verdensberømt for sin romantiske og symfoniske klang, der spænder over alle nuancer fra de sarteste, små fløjtestemmer til de største og kraftigste trompeter og basuner.

I 1986 blev der gennemført en særdeles omfattende ombygning af Knud Olsen/Marcussen-orglet fra 1879/1929/1951. Bag arkitekt H.B. Storcks facade blev der opbygget et i teknisk henseende nyt instrument med 75 stemmer.

Lay-out og indretning af det fritstående, 4-manuals spillebord er inspireret af Cavaillé-Coll-instrumenter i blandt andet St. Sulpice og Notre Dame, og trakturen er mekanisk/pneumatisk med trækbælge umiddelbart under vindladerne. Ældre pibemateriale er genanvendt i stort omfang – ikke blot fra Helligaandskirken, men også fra forskellige nedrevne orgler fra århundredets første årtier. Orglet har hele 7 x 1.000 kombinationer. Se orgeldisposition her .

Kororgel : Kirkens kororgel er fra samme periode som hovedorglet. Læs mere her

Kisteorgel: Helligaandskirkens kisteorgel har 3,5 registre og er bygget i 2014 af Henk Klop.

Klokkespil : Kirkens velklingende klokkespil kan du læse mere om her